การพิมพ์ใบเสร็จ (คัดลอกลิ้งเพื่อเปิด) http://www.customs.go.th/cont_strc_download.php?current_id=14232832404f505f4c464a4f464b4c  
   


e-Tracking
เป็นระบบที่ให้บริการ การติดตามสถานะการผ่านพิธีการศุลกากรทางอินเตอร์เน็ตว่าอยู่ในสถานะใด เช่น ข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า, ใบขนสินค้าขาออก, ข้อมูลบัญชีสินค้าและข้อมูลใบกำกับการขนย้ายสินค้า เป็นต้น เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนการทำงานในขั้นต่อไปได้รวดเร็วขึ้น และเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการไม่ว่า จะอยู่ ณ สถานที่แห่งใดสามารถสอบถามข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตได้ตลอดเวลา
รหัสผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

  กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร:0-2667-6000,7000 e-mail:etsadmin@customs.go.th

ลิขสิทธิ์ © 2010 Thai Customs Department. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด  
ระบบ e-Tracking รองรับการใช้งานบน Internet Explorer 6.0 ขึ้นไป