** ด้วยกรมศุลกากรจะดำเนินการปิดปรับปรุงระบบฯ ในวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560 อาจส่งผลให้ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ e-Tracking ในช่วงเวลา 7.00-9.00 น.ได้ ขออภัยในความไม่สะดวก**  
   


e-Tracking
เป็นระบบที่ให้บริการ การติดตามสถานะการผ่านพิธีการศุลกากรทางอินเตอร์เน็ตว่าอยู่ในสถานะใด เช่น ข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า, ใบขนสินค้าขาออก, ข้อมูลบัญชีสินค้าและข้อมูลใบกำกับการขนย้ายสินค้า เป็นต้น เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนการทำงานในขั้นต่อไปได้รวดเร็วขึ้น และเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการไม่ว่า จะอยู่ ณ สถานที่แห่งใดสามารถสอบถามข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตได้ตลอดเวลา
รหัสผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

  กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร:0-2667-6000,7000 e-mail:etsadmin@customs.go.th

ลิขสิทธิ์ © 2010 Thai Customs Department. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด  
ระบบ e-Tracking รองรับการใช้งานบน Internet Explorer 6.0 ขึ้นไป