** ท่านสามารถเข้าใช้งาน e-Tracking System บนอุปกรณ์ Smartphone/Tablet ได้แล้ว โดย Download Application ผ่านทาง App Store (สำหรับระบบปฏิบัติการ IOS) และ Play Store (สำหรับระบบปฏิบัติการ Android) ชื่อ e-Tracking Thai Customs (โดยผู้ใช้สามารถเข้าใช้งาน e-Tracking System ด้วย รหัสผู้ใช้ และ รหัสผ่านเดิม) **  
   


e-Tracking
เป็นระบบที่ให้บริการ การติดตามสถานะการผ่านพิธีการศุลกากรทางอินเตอร์เน็ตว่าอยู่ในสถานะใด เช่น ข้อมูลใบขนสินค้าขาเข้า, ใบขนสินค้าขาออก, ข้อมูลบัญชีสินค้าและข้อมูลใบกำกับการขนย้ายสินค้า เป็นต้น เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนการทำงานในขั้นต่อไปได้รวดเร็วขึ้น และเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการไม่ว่า จะอยู่ ณ สถานที่แห่งใดสามารถสอบถามข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตได้ตลอดเวลา
รหัสผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

  กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทร:0-2667-6000,7000 e-mail:etsadmin@customs.go.th

ลิขสิทธิ์ © 2010 Thai Customs Department. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด  
ระบบ e-Tracking รองรับการใช้งานบน Internet Explorer 6.0 ขึ้นไป