ยินดีต้อนรับ

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น ลิขสิทธิ์ 2021 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด

กำกับดูแลโดยส่วนพัฒนาระบบส่งออกและสิทธิประโยชน์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร e-mail : etsadmin@customs.go.th

ระบบติดตามสถานะ การผ่านพิธีการศุลกากร รองรับการใช้งานบน Google Chrome Version 85.0.4183 ขึ้นไป